Beleidsverklaring 2023

 

De directie van T.E.M. Doesborgh B.V.:

 

1. Vereist dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, evenals de richtlijnen van SNV.

 

2. Vereist volledige medewerking bij het opvolgen, borgen en verbeteren van het Retailer HSSE management systeem. Belangrijk is daarbij vooral het tijdig en juist melden van incidenten en Near Misses.

 

3. Zal alle noodzakelijke inspanningen nemen en verlangen ter voorkoming van milieuvervuiling en beperking van de gevolgen ervan.

 

4. Biedt richtlijnen om adequaat te handelen in gevaarlijke situaties middels een up to date noodplan.

 

5. Vereist dat alle activiteiten zodanig worden uitgevoerd, dat lichamelijke of psychische klachten, als gevolg van de werkzaamheden bij T.E.M. Doesborgh B.V. worden voorkomen. Hiertoe is een pro actief beleid geformuleerd met betrekking tot arbeidsomstandigheden.

 

6. Stelt verantwoordelijkheden met betrekking tot HSSE vast en stelt een HSSE Coördinator aan.

 

7. Vereist heldere en effectieve communicatie op HSSE gebied, zowel binnen T.E.M. Doesborgh B.V. als tussen T.E.M. Doesborgh B.V. en SNV of derden.

 

8. Is er voor verantwoordelijk dat ALLE verplichte trainingen door IEDEREEN zijn gevolgd, conform SNV richtlijnen en wetgeving. Daarnaast identificeert ze de additionele opleidingswensen/behoefte van haar medewerkers.

 

9. Draagt zorg voor een veilige en hygiënische omgeving voor medewerkers en bezoekers van haar verkooppunten en waarborgt kwaliteit van de aangeboden levensmiddelen conform de wettelijke vastgestelde voedselveiligheid richtlijnen.

 

10. Zal een HSSE jaarplan voor T.E.M. Doesborgh B.V. opstellen en deze per kwartaal evalueren. Op deze wijze wordt structureel en planmatig aandacht besteed aan continue verbetering van HSSE zorg binnen de organisatie

 

T.E.M. Doesborgh B.V.  Datum: 01 januari 2023

Beleidsverklaring is geldig tot 01 januari 2024

 


web Shellstations